GettyImages-165516737-web_70061

چند نکته جالب در مورد تاثیر سکوت روی مغز

آخرین باری که سکوت کامل را تجربه کردید کی بود؟ ، سکوت کامل! با وجود اینکه پیدا کردن فضایی برای آرامش و سکوت کار خیلی آسانی نیست (حدقل در روزگار ما). ولی شواهد نشان داده شاید بهتر باشه کمی برای ایجاد موقعیت سکوت برای خودتون وقت بگذارید.